News

Get the latest news here

ഒരു നാരങ്ങകൊണ്ട് അഞ്ച് നാരങ്ങാവെള്ളം; സ്വാമിമാരെ ചൂഷണംചെയ്ത കടക്കാരന് 5000 രൂപ പിഴ

ശബരിമല: ഒരു നാരങ്ങകൊണ്ട് അഞ്ച് നാരങ്ങാവെള്ളം വരെ ഉണ്ടാക്കി സ്വാമിമാരെ ചൂഷണംചെയ്ത കടക്കാരന് 5000 രൂപ പിഴയീടാക്കി. എന്തുകൊടുത്താലും കുടിച്ചുകൊള്ളും എന്ന ...
Related News
Comments
© 2016 - 2020 Mathrubhumi Printing & Publishing Co Ltd.