News

Get the latest news here

കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ മരിച്ച ബിജുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് രണ്ടാം ഗഡുവും കൈമാറി

റാന്നി: കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ച തുലാപ്പള്ളി പി.ആർ.സി.മല കുടിലിൽ ബിജുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ നൽകുന്ന ധനസഹായത്തിന്റെ രണ്ടാം ഗഡുവായ അഞ്ച് ലക്ഷം ...
Related News
Comments
© 2016 - 2020 Mathrubhumi Printing & Publishing Co Ltd.