News

Get the latest news here

ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ഫ്ലൂവിന്റേത് ആകുമെന്ന് കരുതി, ഒടുവിൽ തൊണ്ടയിൽ കാൻസർ സ്ഥിരീകരിച്ചു

പലരോ​ഗങ്ങളും ​ഗുരുതരമാകുംമുമ്പ് ശരീരം പതലതരത്തിലുള്ള സൂചനകളും നൽകും. എന്നാൽ അവ പാടേ അവ​ഗണിക്കുകയോ വേണ്ടവിധം ​ഗൗരവമായി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരാണ് ...
Related News
Comments
© 2016 - 2020 Mathrubhumi Printing & Publishing Co Ltd.