News

Get the latest news here

ജസ്റ്റിസ് എസ്. മണികുമാർ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷൻ; സർക്കാർ ശുപാർശ ​ഗവർണർ അം​ഗീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷനായി ജസ്റ്റിസ് എസ്. മണികുമാറിനെ നിയമിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ശുപാർശ ഗവർണർ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ...
Related News
Comments
© 2016 - 2020 Mathrubhumi Printing & Publishing Co Ltd.